+353 (91) 504970 Eolas@scoileinne.net

Ár Scoil

Ráiteas Misean

Is bunscoil Ghaeltachta í Scoil Éinne. Is scoil chomhoideachasúil, Chaitliceach í le béim ar fhorbairt iomlán an pháiste. Sé príomh aidhm na scoile seo, ná oideachas bunscoile d’ ard chaighdeán a chur ar fáil tré mheán na Gaeilge. Cuireann muid atmasféar agus cultúr Gaelach chun cinn sa scoil. Ba mhaith linn atmasféar sona, sásta, suáilceach a bheith sa scoil i gcónaí. Déantar forbairt iomlán ar ilthréithe an ghasúir ag tógáil san áireamh go bhfuil cumas agus riachtanais éagsúla ag chuile ghasúr. Cuireann muid an Ghaeilge chun cinn mar theanga bheo i measc an phobail. Is í aidhm na scoile ná comhoibriú le na tuismitheoirí le forbairt iomlán na ndaltaí a thabhairt chun críche.


FoireannTeidil
PríomhoidePádraigín Ní Lionnáin
Naíonáin BheagaOrla Ní Fhinneadha
Naíonáin MhóraEileen Ní Loideáin/Mairéad Ní Fhlatharta
Rang 1Juanne Forde
Rang 2Siobhán Ní Chualáin
Rang 3Aedín Ní Loideáin
Rang 4Deirdre Ní Dhioráin
Rang 5Rachael Ní Bhriain
Rang 6Cathríona Ní Fhinneadha
Múinteoir Oideachas SpeisialtaÚna de Cléir
Múinteoir Oideachas SpeisialtaGer Uí Mhurchú
Múinteoir Oideachas SpeisialtaCormac Ó Tuairisg
Múinteoir Tacaíocht TeangaSinéad Ní Fhatharta
Cúntóir Riachtanais SpeisialtaNorita Uí Chuinneagáin
Cúntóir Riachtanais SpeisialtaGráinne Ní Chualáin
Cúntóir Riachtanais SpeisialtaBernie Ní Eidhin
Cúntóir Riachtanais SpeisialtaBernie Uí Chualáin
Cúntóir Riachtanais Speisialta/Cúntóir TeangaSiobhán Ní Mhárta
Cúntóir TeangaMáirín Uí Chonghaile
RúnaíMary Uí Fhlatharta
GlantóirMáirín Uí Threasaigh
FeighlíMáirtín Ó Céidigh
Baill bhoird
Ainmnithe an PhatrúinMáire Ní Neachtain Cathaoirleach
Ainmnithe an PhatrúinMáirtín Ó LaoiCisteoir
Ainmnithe ón bPobalNóra Uí Mháirtín
Ainmnithe ón bPobalMártan Ó Ciardha
Ainmní na MúinteoiríCathríona Ní Fhinneadha
Ainmnithe na dTuismitheoirí Peadar Ó Sé
Ainmnithe na dTuismitheoirí Rebecca Mac Cana
PríomhoidePádraigín Ní Lionnáin, Rúnaí